Cart

Certificat

En cas de seleccionar "Sí" quan se us demani si voleu un certificat, l'aportació o donatiu serà corresposta amb un rebut de l'Associació, amb què es podrà deduir, segons la legalitat vigent, de la liquidació del seu import en la quota del IRPF en la declaració de la renda (art. 55, Llei 40/1998 de 9 de Desembre) o bé de la quota del Impost de Societats, en el cas d’empreses. Recordi que el seu donatiu es pot deduir fins a un 75% en l’impost de la renda de les persones físiques, IRPF, i fins a un 40% en l’impost de societats, IS. (Caldrà que ompli totes les dades del formulari a excepció de la dada "Empresa" que podeu deixar en blanc si sou un particular)