Petita ferreteria
    Referència   Descripció   Grams   Blisters
thumb_alambre
 
20401
20402
20403
20404
20405
20406
 
Rolls alambre.G.caixa -3 
Rolls alambre.G.caixa -5  
Rolls alambre.G.caixa -7 
Rolls alambre.G.caixa -8  
Rolls alambre.G.caixa -9 
Rolls alambre.G.caixa-12
 
100
100
100
100
100
100
 
18
18
18
18
18
18