Petita ferreteria
    Referència   Descripció   Unitats   Blisters
thumb_F-25_Copiar  

20329
20330
20331

  Grapes CAB.TELF. Caixa 4,0x2,5
Grapes CAB.BIF.PA. Caixa.5,4x3,3
Grapes CAB.BIF.ENF.Caixa.6,2x4,1
  20
12
10
  18
18
18

    Referència   Descripció   Unitats   Blisters
thumb_F-26_Copiar  

20332
20333
20334
20335
20336
20337
20338

 

Grapes CAB.MANG.BL. Caixa N§.4
Grapes CAB.MANG.BL. Caixa N§.5
Grapes CAB.MANG.BL. Caixa N§.6
Grapes CAB.MANG.BL. Caixa N§.7
Grapes CAB.MANG.BL. Caixa N§.8  
Grapes CAB.MANG.BL. Caixa N§.9
Grapes CAB.MANG.BL. Caixa N§.10

  12
12
12
12
12
8
8
  18
18
18
12
12
12
12

    Referència   Descripció   Unitats   Blisters
thumb_F-27_Copiar  


20339

 


Grapes CAB.TV.TRANSP.Caixa N§.6

 
8
 
12