Petita ferreteria
      Referència   Descripció   Unitats   Blisters
thumb_F-03thumb_F-30_Copiar    

20600
20601
20602
20603

 

Tac gris 4mm/Femella.Z.A.16x30
Tac gris 5mm/Femella.Z.A.17x40 
Tac gris 6mm/Femella.Z.A.19x60 
Tac gris 8mm/Femella.Z.A.20x80

 

12
10
5
3

 

18
18
18
18


      Referència   Descripció   Unitats   Blisters
thumb_F-04thumb_F-30_Copiar    


20610
20611
20612
20613

 


Tac gris 4mm/Femella.Z.C.16x30 
Tac gris 5mm/Femella.Z.C.17x40
Tac gris 6mm/Femella.Z.C.19x60
Tac gris 8mm/Femella.Z.C.20x80 

 


12
10
5
3

 


18
18
18
18


      Referència   Descripció   Unitats   Blisters
thumb_F-05thumb_F-30_Copiar    


20620
20621
20622
20623

 

 
 
Tac gris 4mm/Clau de ganxo Z.R.16x30 
Tac gris 5mm/Clau de ganxo Z.R.17x40
Tac gris 6mm/Clau de ganxo Z.R.19x60 
Tac gris 8mm/Clau de ganxo Z.R.20x70 

 

 12
10
6
4

 18
18
18
18


      Referència   Descripció   Unitats   Blisters
thumb_F-08_Copiarthumb_F-30_Copiar    


20630
20631
20632
20633

 

 
Tac gris 4mm/ Tirafons Z.17x25
Tac gris 5mm/ Tirafons Z.18x30
Tac gris 6mm/ Tirafons Z.19x40 
Tac gris 8mm/ Tirafons Z.20x50 

 


12
10
8
5

 


18
18
18
18