Material elèctric
    Referència   Descripció   Unitats   Blisters
thumb_F-16  

20274
20275
20276
20277
20278
20279
20280
20281
20282
20283
20284
20285
20286
20287
20288

 

Visos EX. Femella. Caixa 3x20
Visos EX. Femella. Caixa 3x30
Visos EX. Femella. Caixa 4x20
Visos EX. Femella. Caixa 4x30
Visos EX. Femella. Caixa 5x20
Visos EX. Femella. Caixa 5x30
Visos EX. Femella. Caixa 5x40
Visos EX. Femella. Caixa 6x20
Visos EX. Femella. Caixa 6x30
Visos EX. Femella. Caixa 6x40
Visos EX. Femella. Caixa 8x15
Visos EX. Femella. Caixa 8x20
Visos EX. Femella. Caixa 8x30
Visos EX. Femella. Caixa 8x40
Visos EX. Femella. Caixa 8x50 

 

8
8
7
6
6
5
4
5
4
3
3
3
3
2
2

 

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
12
12
12
12